Noen referanseprosjekter

Kulstad Barnehage - Temavegg

Statens Vegvesen Distriktsvegkontor, Mosjøen

Berggård  Amundsen & Co. AS  - Elektrogrossist – Butikk og lagerbygg 

Leilighetsbygg  Innervollan 35

Renovering fasade Gullsmed Rørvik AS, Mosjøen sentrum

Bru gang- og sykkelvei Mattismoen - Øverøya

Mattilsynet, kontorbygg, Lensegata 6, Mosjøen